Etap 1 – zakup nieruchomości (grunt)
– dokumentacja projektowa
– przygotowanie placu budowy
ukończony
Etap 2 – roboty ziemne
– roboty fundamentowe
– stan zero budynku
ukończony
Etap 3 – stan surowy otwarty parteru
(ściany żelbetowe, słupy, belki, stropy, schody)
ukończony
Etap 4 – stan surowy otwarty pietra
(ściany żelbetowe, słupy, belki, stropy, schody, stropodach)
– stan surowy zamknięty:
pokrycie dachu, stolarka zewnętrzna (okna i drzwi balkonowe)
ukończony
Etap 5 – instalacje wewnętrzne część I: instalacje podtynkowe i podposadzkowe
(bez osprzętu, tablic, centralek, głowic, ciepłomierzy, grzejników itd.)

– prace wykończeniowe zewnętrzne
ocieplenie budynku, elewacje, balkony
ukończony
Etap 6 – prace wykończeniowe wewnętrzne (posadzki, ściany, sufity, drzwi)
– instalacje wewnętrzne część II: (osprzęt, tablice, centralki, grzejniki, głowice itd.)
– zagospodarowanie terenu
Data ukończenia:
30.03.2020